Kompetens


Jag har en magisterexamen i journalistik och en kandidat i historia och statsvetenskap. Samtidigt klappar hjärtat extra för existentiella ödesfrågor och psykologi. Jag strävar efter att förstå vad som är viktigt på riktigt. När jag skriver och fotograferar gör jag det med ambitionen att alltid hålla hög kvalitet. Jag är bra på att hitta historier, människor och på att hantera komplex information som exempelvis vetenskapligt material. Jag är också mån om god research och om att hålla mig uppdaterad med aktuell forskning. I synnerhet inom samhälls- och humanvetenskaperna. Tillit, polarisering, demokrati, och betydelsen av gemenskap är några områden som intresserar extra mycket.


Kunder har genom åren varit dagspress, nyhetsbyråer, magasin, kundtidningar och bokförlag. Några exempel på kunder jag samarbetat med är TT Nyhetsbyrån, Nyhetsbyrån PM och LL-förlaget. Jag har ockå skrivit fackböcker och undervisningsmaterial och varit redaktör för några tidningar, bland annat för Apollos inflightmagasin Stopover.


UTBILDING

Avslutad: International Master's Programme in Journalism. 

Avslutad: Filosofie kandidat i historia och statsvetenskap. 

Avslutad: Journalistexamen från Poppius journalistskola.

Övriga universitetsstudier: Etik, internationella konflikter, ekonomi, kulturvetenskap, existentiell folkhälsa samt ungefär 100 poäng i teologi och religionsvetenskap. 


Vidareutbildning för journalister:

  • Fotoutbildning för frilansjournalister via Svenska Journalistförbundet.
  • Literary journalism, Föreningen Grävande Journalister, lärare Ann Törnkvist.
  • Vetenskapsjournalistik. Arrangörer: Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Göteborgs universitet.